Osiedla mieszkaniowe


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul.Osiek, Wielka Odrzańska, Szczecin

Kwartał XVII Starego Miasta

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Współautor projektu . 
Zadanie obejmuje kamienice mieszkalno - usługowe..
Projekt Zagospodarowania Terenu (dojścia dojazdy, place zabaw, miejsca postojowe).
Obiekt zrealizowany.
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "PODZAMCZE” w Szczecini