Obiekty użyt. publicznej


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Łukasińskiego, Szczecin

Lokal pizzerii PERUGIA

pizzeria-" Perugia "-ul.łukasińskiego-szczecin