Osiedla mieszkaniowe


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Golisza, Szczecin

Osiedle mieszkaniowe

Obiekt zrealizowany.
INWESTOR - TBS Szczecin. 
W ramach inwestycji zrealizowano 3 budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu (dojścia dojazdy, place zabaw dla dzieci, miejsca postojowe).