Osiedla mieszkaniowe


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Niemcewicza 16, Szczecin

Osiedle mieszkaniowe

Współautor projektu . Obiekt zrealizowany.
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGRODOM” w Szczecinie
Zadanie obejmuje :
- 2 budynki mieszkalne wielorodzinne.
- zagospodarowanie terenu (dojścia,dojazdy, place zabaw, miejsca postojowe).
Łączna pow. użytkowa zrealizowanych obiektów 6322,0m2.