Osiedla mieszkaniowe


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Łukasińskiego, ks. Popiełuszki, Szczecin

Osiedle mieszkaniowe


Obiekt zrealizowany w latach 1994 - 1999 r
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "PANORAMA” w Szczecinie
Zadanie obejmuje :
- 3 budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterach oraz wolnostojący zespół garażowy.  
- zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, plac zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe) 
Łączna pow. użytkowa zrealizowanych obiektów 9648,0 m2.