Budynki


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. E. Plater 15, Szczecin

Budynek miszkalno-usługowy

Budynek mieszkalno-usługowy wraz z projektem zagospodarowania terenu – 
zabudowa plombowa .
Łączna pow. użytkowa 982,0m2.
Obiekt zrealizowany. 
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK” w Szczecinie