Budynki


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. E. Plater 13, Szczecin

Budynek miszkalno-usługowy

Budynek mieszkalno-usługowy wraz z projektem zagospodarowania terenu –
zabudowa plombowa.
Łączna pow. użytkowa 830,0m2.
Obiekt zrealizowany.
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLITECHNIK” w Szczecinie