Budynki


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Ku Słońcu 22, Szczecin

Budynek miszkalno-usługowy

Budynek mieszkalno-usługowy wraz z projektem zagospodarowania terenu .
Zabudowa plombowa.
Łączna pow. użytkowa 974,0m2.
Obiekt zrealizowany.
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLITECHNIK” w   Szczecinie