Obiekty użyt. publicznej


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin

Przebudowa lokalu apteki

Inwentaryzacja lokalu w kamienicy z 1898r. wpisanej do rej. zabytków nr 796,787.
Dostosowanie funkcji pomieszczeń do aktualnych potrzeb użytkownika.P.U. 387,4m2 
Obiekt zrealizowany.
INWESTOR - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "CEFARM”S.A. Szczecin