Obiekty użyt. publicznej


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka

Podzamcze - Szczecin

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami . Współautor projektu . 
Zadanie obejmuje kamienice mieszkalno - usługowe..
Projekt Zagospodarowania Terenu (dojścia dojazdy, place zabaw, miejsca postojowe).
Obiekt zrealizowany.
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "PODZAMCZE” w Szczecin

http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2000/podzamcze-w-szczecinie-kwartaly-xiv-i-xvii_79139.html

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11