Obiekty przemysłowe


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
Dalsze Gm. Myślibórz

Instalacja przetwarzania odpadów .

Obiekt realizowany w latach 2014-2015 .
Inwestor -  EKO-MYŚL Sp. z o.o. Dalsze 36  74-300 Myślibórz .
Zadanie obejmuje - P.B. z  pozwoleniem na budowę kompostowni biologicznego stabilizowania odpadów  wraz z infrastrukturą techniczną  dla instalacji mechaniczno -chemicznego przetwarzania odpadów wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego . 

1

2

3